Sáng Phương Nam - 05/5/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 05/5/2016 với những nội dung chính sau: Lập ban chỉ đạo liên ngành kiểm soát thực phẩm bẩn tại Đà Nẵng; Quảng Bình xuất hiện dòng nước có màu lạ tại bờ biển...