Sáng Phương Nam - 06/5/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 06/5 với những nội dung đáng chú ý: Đường đi của gỗ khai thác trái phép; Thăm trang trại cá bạc tỷ; Malaysia máy bay trực thăng chở quan chức bị mất tích...