Sáng Phương Nam - 08/5/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 08/5 với các nội dung đáng chú ý: Ngư dân miền Trung bất an khi ra khơi; Thanh Hóa, Đồng Nai vào cuộc vụ cá chết; Hiệu quả của Robot phun thuốc trừ sâu.