Sáng phương Nam - 10/5/2016

  • Sáng phương Nam ngày 10/5/2016 với nội dung đáng chú ý: Bắt giữ hơn 140 tấn bột mỳ không rõ nguồn gốc; Niêm phong dây chuyền nhuộm vải của công ty Mei Sheng; ICU công bố dữ liệu "Hồ sơ Panama".