Sáng Phương Nam - 16/9/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 16/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Clocky - Đồng hồ báo thức biết chạy trốn; TP.HCM đẩy nhanh tiến độ di dời nhà ven kênh.