Sáng Phương Nam - 18/9/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 18/9/2016 với nội dung đáng quan tâm: Rà soát lại tình hình kinh doanh thực phẩm bẩn và hóa chất; Ông tây đạp xe gây quỹ mổ tim cho các em nhỏ tại Việt Nam.