Sáng Phương Nam - 19/12/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 19/12/2015 có một số nội dung chính: Chồng được nghỉ đến 14 ngày khi vợ sinh con; Giá vàng SJC tiếp tục giảm, Đô la vẫn kịch trần...