Sáng Phương Nam - 20/12/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 20/12/2015 với những nội dung đáng chú ý: TP HCM sắp có căn hộ cho thuê 1,5 triệu đồng/tháng; Cậu bé nhiều lần muốn nghỉ học để giúp gia đình hay cùng giao lưu họa sĩ Lê Phong Giao.