Sáng Phương Nam - 20/9/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 20/9 với nội dung đáng chú ý: TP. HCM giải quyết tình trạng nghẽn các chuyến bay; Xăng có thể tăng giá vào hôm nay; ĐBSCL: Lũ đầu nguồn lên nhanh...