Sáng Phương Nam - 21/3/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 21/3/2016 với những nội dung chính: Việt Nam có thêm 2 suất dự Olympic; Cuộc mưu sinh vất vả ở chợ nổi; Hiệu quả chống xâm ngập mặn tại cống Ngăn Chiều;...