Sáng Phương Nam - 21/9/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 21/9 với nội dung đáng chú ý: Nhiều sản phẩm nước rửa tay tại Việt Nam có chứa Triclosan và Triclocarban; Thương lái không thu mua người trồng lúa gặp khó khăn...