Sáng Phương Nam - 24/6/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 24/6 với những nội dung đáng chú ý: Cứu sống 1 bệnh nhi bị bệnh hiếm gặp; Nước nhiễm mặn gấp đôi mức cho phép; Nhiều khách hàng bị trừ tiền trong tài khoản điện thoại...