Sáng Phương Nam - 25/6/2016

  • Chương trình Sáng Phương Nam ngày 25/6/2016 với những nội dung chính sau: Thông tin kết quả tìm kiếm máy bay Su-30MK2 và CASA 212; Ám ảnh kẹt xe trên quốc lộ 1 do cầu hẹp; Ma túy thẩm lậu đường biên bất kể ngày đêm...