Sáng Phương Nam - 30/10/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 30/10/2016 với những nội dung chính: Xã hội hóa để đẩy nhanh tiến độ công trình phục vụ công nhân; Đà Nẵng ngáo đá sát hại người yêu vì nhầm tưởng là rắn;...