Sáng Phương Nam - 31/10/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 31/10 với nội dung đáng chú ý: Mâu thuẫn với vợ, chồng ngoại quốc cố thủ trong nhà cùng hai trẻ em; Người dân vui mừng vì đường không còn ngập úng; Ả-rập xê-út đập tan 2 âm mưu tấn công khủng bố.