Thế giới cập nhật - 09/5/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 09/5/2016 có một số nội dung chính: Canada dần kiểm soát được cháy rừng; Thông tin tiếp theo về vụ lở đất ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; Mỹ: Bé gái mất hai bàn tay thắng giải cuộc thi viết chữ đẹp quốc gia...