Thế giới cập nhật - 11/9/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 11/9 với nội dung đáng chú ý: New York và vết thương sau 15 năm; Sadako và ngàn con hạc giấy câu chuyện về niềm tin và nghị lực sống.