Thế giới cập nhật - 14/9/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 14/9/2016 với những nội dung chính sau: Trộm đột nhập 1 căn nhà 3 ngày liên tục; Lụt "đỏ" tại Dhaka, Bangaladesh...