Thế giới cập nhật - 16/6/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 16/6/2016 với những nội dung chính sau: Nỗ lực đưa cá voi về biển ở Indonesia; Tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu ở Mỹ...