Thế giới cập nhật - 19/6/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 19/6/2016 có những nội dung chính: Bỉ buộc tội 3 đối tượng âm mưu tấn công khủng bố; Thử thách xếp bánh ngũ cốc trên đầu em bé - Trò chơi thú vị trong ngày của cha; NASA giới thiệu máy bay điện trong tương lai...