Thế giới cập nhật - 20/9/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 20/9 với nội dung đáng chú ý: Tổng thống Pháp nhận giải thưởng chính khách thế giới; Siêu bão Meranti và Malakas ảnh hưởng hàng triệu người dân Châu Á...