Thế giới cập nhật - 22/9/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 22/9 với nội dung đáng chú ý: Pháp bắt giữ cảnh sát Bỉ vận chuyển người di cư; Myanmar cảnh báo về tình trạng lao động trẻ em.