Thế giới cập nhật - 26/10/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 26/10 với nội dung: Afghanistan IS sát hại dân thường để trả thù; Hàng "made in USA" có còn tồn tại.