Thế giới cập nhật - 31/10/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 31/10/2016 với những nội dung chính: Ukraine: Đổi tên để sở hữu Iphone miễn phí; Italia 250 nghìn người mất nhà cửa do động đất;...