Tin nhanh 21h - 12/9/2016

  • Tin nhanh 21h ngày 12/9/2016 với những nội dung chính sau:Bình Dương: Giận vợ đi đánh bài, chồng đem xe tẩm xăng đốt; Thủ đoạn mới lừa đảo Zalo tại ĐBSCL...