Tin tức - Tạp chí chiều - 03/5/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 03/5/2016 có một số nội dung chính: Thu giữ trên 2.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sản xuất, lưu hành; Rác thải ở các địa điểm du lịch tràn lan; FBI phá âm mưu đánh bom giáo đường Do Thái...