Tin tức - Tạp chí chiều - 06/5/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 06/5/2016 có một số nội dung chính: Phát hiện vệt nước đỏ kéo dài trên biển tại Hà Tĩnh; Cách phòng tránh tác hại của tia UV; Quản lý hàng rong, hiệu quả từ cấp phường...