Tin tức - Tạp chí chiều - 13/9/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 13/9/2016 với nội dung: Hoàn lưu bão số 4 gây thiệt hại; Hoại tử do lạm dụng thuốc đông y.