Tin tức - Tạp chí chiều - 14/9/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 14/9/2016 với những nội dung chính: Siêu bão Meranti quét qua Đài Loan,mưa to lớn kỷ lục trong 120 năm; Bình Dương mua trạm thu phí rồi xóa sổ có bất thường?;...