Tin tức - Tạp chí chiều - 18/9/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 18/9/2016 với những nội dung chính: Lào Cai sạt lở đất vùi lấp 2 công nhân; Đội quân cất nhà 1 ngày;...