Tin tức - Tạp chí chiều - 19/6/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 19/6/2016 có những nội dung chính: Người dân tự làm đường rồi thu phí có bất cập?; Người cha 28 năm đồng hành cùng con bị hội chứng Down; Mẹ cứu con khỏi sư tử núi tại Mỹ...