Tin tức - Tạp chí chiều - 19/9/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 19/9/2016 với những nội dung chính: Hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư gan, thận; Người cha của những đứa con đồng tính;...