Tin tức - Tạp chí chiều - 29/10/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 29/10/2016 với nội dung chính sau: Nữ sinh bị đánh - công an mời làm việc 14 đối tượng; Chủ trại gà Việt Nam tới châu Âu xem cách thức đàm phán giá...