Tin tức - Tạp chí trưa - 05/5/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 05/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Nhiều nhà tại TP.HCM bị mất trộm sau kỳ nghỉ lễ; Buôn lậu xăng dầu trên biển với nhiều thủ đoạn tinh vi, các ngành chức năng gặp khó; Thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo, Syria bắt đầu có hiệu lực...