Tin tức - Tạp chí trưa - 07/5/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 07/5/2016 có những nội dung chính: 3 học sinh lớp 1 tử vong do đuối nước tại Long An; Người dân Bà Rịa - Vũng Tàu lo lắng nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm độc; Cái nhìn dài hạn về quy hoạch hàng rong...