Tin tức - Tạp chí trưa - 09/5/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 09/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Họp đại hội cổ đông bất thường, quyết định số phận Đại học Hùng Vương; Công ty Mei Sheng lên tiếng vụ xả thải vào hồ Đá Đen; Lở đất tại Trung Quốc, 41 người mất tích...