Tin tức - Tạp chí trưa - 13/9/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 13/9/2016 với những nội dung chính: Những thiệt hại đầu tiên do bão số 4; Những điểm nóng buôn lậu thuốc lá trên biên giới Tây Nam...