Tin tức - Tạp chí trưa - 17/6/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 17/6/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Bộ Công an triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông; Tạm đình chỉ công ty khai thác titan ở Bình Thuận; Nuôi hàu tự phát gây cản trở giao thông thủy...