Tin tức - Tạp chí trưa - 21/6/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 21/6 với các nội dung đáng chú ý: TP.HCM đề xuất giới hạn thời gian hoạt động của quán nhậu; Phụ huynh xoay sở quản lý con dịp hè; Thượng viện Mỹ bác bỏ kế hoạch kiểm soát súng sau vụ xả súng tại Orlando.