Tin tức - Tạp chí trưa - 21/9/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 21/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Đề nghị xử phạt hơn 100 triệu đồng cơ sở thủy sản gây ô nhiễm; Bữa ăn kéo giảm tỷ lệ học sinh nghèo bỏ học.