Tin tức - Tạp chí trưa - 23/6/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 23/6/2016 có những nội dung chính: Nguyên Giám đốc Sở TNMT, Bà Rịa - Vũng Tàu, đề nghị làm rõ bất thường từ 4 dự án tỷ USD; Lãng phí hạ tầng nông nghiệp ở Bình Thuận; TP.HCM tái lập lực lượng săn bắt cướp...