Tin tức - Tạp chí trưa - 25/6/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 25/6/2016 với những nội dung chính sau: Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo 24 giờ sau Brexit; Ma túy thẩm lậu đường biên bất kể ngày đêm; Nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện...