TV& VIDEO

bản đồ số

Hiệu quả bản đồ số quản lý ổ dịch sốt xuất huyết ở TP.HCM

Hiệu quả bản đồ số quản lý ổ dịch sốt xuất huyết ở TP.HCM

VTV.vn - Ứng dụng GIS được xem là một công cụ giúp TP.HCM quản lý và tổ chức phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đạt hiệu quả.