Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2017

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2017

VTV.vn - Hôm nay (1/7), rất nhiều chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực trong đó có lương, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive