TV& VIDEO

Cặp lá yêu thương

Cặp lá yêu thương: Chuyện bốn bà cháu ở Hà Tĩnh

Cặp lá yêu thương: Chuyện bốn bà cháu ở Hà Tĩnh

VTV.vn - Câu chuyện của Cặp lá yêu thương trên đây là về em Hà Thị Hiền và người thân của em ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.