TV& VIDEO

Chênh lệch giàu nghèo

Tỷ lệ người vô gia cư tại Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục tăng cao

Tỷ lệ người vô gia cư tại Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục tăng cao

VTV.vn - Thống kê cho thấy có hơn 1.600 trường hợp thường xuyên sống trong cảnh màn trời chiếu đất tại Hong Kong, tiếp tục tăng 14% so thống kê 2 năm trước đây.