TV& VIDEO

chết bất thường

Bình Thuận: Cá, sò chết bất thường tại khu vực biển Vĩnh Tân

Bình Thuận: Cá, sò chết bất thường tại khu vực biển Vĩnh Tân

VTV.vn - Tại vùng biển Vĩnh Tân (Bình Thuận) có hiện tượng cá bơi lờ đờ, chết rải rác và một số loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ như sò điệp trồi lên mặt đáy biển chưa rõ nguyên nhân.