TV& VIDEO

chỉnh đốn Đảng

Kỳ vọng vào quyết tâm đấu tranh với các biểu hiện suy thoái tiêu cực

Kỳ vọng vào quyết tâm đấu tranh với các biểu hiện suy thoái tiêu cực

VTV.vn - Quyết tâm của Đảng trong đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực tiếp tục được kỳ vọng sẽ được cụ thể bằng các hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn.