TV& VIDEO

chỉnh đốn Đảng

Ngành tuyên giáo có nhiều đóng góp tích cực trong năm 2017

Ngành tuyên giáo có nhiều đóng góp tích cực trong năm 2017

VTV.vn - Trong năm nay, ngành tuyên giáo đã có nhiều đóng góp tích cực, nổi bật là công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp.