TV& VIDEO

chỉnh đốn Đảng

70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VTV.vn - Hội thảo khoa học quốc gia nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra sáng 18/10 tại Hà Nội.