chỉnh đốn Đảng

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Phú Yên về thực hiện Nghị quyết trung ương 4

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Phú Yên về thực hiện Nghị quyết trung ương 4

VTV.vn - Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập đoàn kiểm tra tại tỉnh Phú Yên.