chống hạn

Đầu tư nửa vời, công trình thủy lợi không thể chống hạn

Đầu tư nửa vời, công trình thủy lợi không thể chống hạn

VTV.vn - Bỏ ra trên 110 tỷ đồng để đầu tư công trình thủy lợi nhưng nguồn nước lại không đưa được về các cánh đồng chỉ vì đầu tư... nửa vời.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive