TV& VIDEO

chống hạn

Đầu tư nửa vời, công trình thủy lợi không thể chống hạn

Đầu tư nửa vời, công trình thủy lợi không thể chống hạn

VTV.vn - Bỏ ra trên 110 tỷ đồng để đầu tư công trình thủy lợi nhưng nguồn nước lại không đưa được về các cánh đồng chỉ vì đầu tư... nửa vời.