TV& VIDEO

Đảng và Nhà nước

Chăm lo đới sống người có công và nạn nhân nhiễm dioxin

Chăm lo đới sống người có công và nạn nhân nhiễm dioxin

VTV.vn - Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chính sách chăm lo đến đời sống của những người có công với cách mạng và các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học dioxin.